Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 1/3

29 Hakutulos

C-45/22 Service fédéral des Pensions

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 55 artiklan 1 kohdan a alakohta – Erilaisten etuuksien päällekkäisyys – Päällekkäisyyttä estävien kansallisten sääntöjen soveltaminen – Perhe-eläkkeen laskeminen – Huomioon otetun etuuden tai huomioon otettujen etuuksien tai muiden tulojen määrien jakaminen etuuksien lukumäärällä – Huomioon otettujen määrien käsite

Väliaikainen versio UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto) 12 päivänä lokakuuta 2023 (*) Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004...
Päätöksen antopäivä:
C-713/20 Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 3 kohdan a ja e alakohta – Jäsenvaltiossa asuva henkilö, joka on palkkatyössä toisessa jäsenvaltiossa – Vain yhden työvoiman vuokrausyrityksen kanssa tehty työsopimus tai tehdyt työsopimukset – Vuokratyötä koskevat toimeksiannot – Toimeksiantojen väliset ajanjaksot – Vuokratyötä koskevien toimeksiantojen välisinä ajanjaksoina sovellettavan lainsäädännön määrittäminen – Työsuhteen keskeytyminen

Saksassa asuva Alankomaiden kansalainen X oli 14.1.2013 alkaen ollut palkkatyössä Alankomaissa työvoiman vuokrausyrityksen kautta. Tämän yrityksen kanssa tehdyssä työsopimuksessa määrättiin, että...
Päätöksen antopäivä:
C-33/21 INAIL ja INPS

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläiset – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 5 kohta – 13 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta – Kotiaseman käsite – Lentohenkilökunta – Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella työskentelevät työntekijät – Liittymäperusteet

Tarkastuksen tehtyään Italian sosiaaliturvalaitos INSP totesi, että Bergamossa sijaitsevalla Orio al Serion lentokentällä työskentelevät 219 Ryanairin työntekijää tekivät työtä Italian...
Päätöksen antopäivä:
C-372/20 QY vs. Finanzamt Österreich

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Yhdenvertainen kohtelu – Sellaisille avustustyöntekijöille suoritettavat perhe-etuudet, jotka ottavat perheenjäsenensä mukaansa kolmanteen maahan, johon heidät on lähetetty työskentelemään – Peruuttaminen – SEUT 288 artiklan toinen kohta – Unionin säädökset – Asetusten ulottuvuus – Kansallinen säännöstö, jonka henkilöllinen soveltamisala on laajempi kuin asetuksen henkilöllinen soveltamisala ‒ Edellytykset – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 3 kohdan a ja e alakohta – Soveltamisala – Jäsenvaltion kansalainen, joka on toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen työnantajan palveluksessa oleva avustustyöntekijä, joka lähetetään työskentelemään kolmanteen maahan – 68 artiklan 3 kohta – Perhe-etuuksien hakijan oikeus tehdä yksi ainoa hakemus ensisijaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion laitokselle tai toissijaisesti toimivaltaisen jäsenvaltion laitokselle

Ennakkoratkaisupyynnössä oli kyse muun muassa asetuksen 883/2004 11 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja e alakohdan tulkinnasta.  Saksalainen QY asui...
Päätöksen antopäivä:
C‑784/19 Team Power Europe

Työntekijöiden lähettäminen – Vuokratyöntekijät – Sen jäsenvaltion määrittäminen, jossa työnantaja tavallisesti harjoittaa toimintaansa – Merkittävän toiminnan, joka on muuta kuin pelkkään sisäiseen hallintoon liittyvää toimintaa, käsite

Ennakkoratkaisupyynnössä oli kyse siitä, voitiinko Team Power Europe EOOD -nimisen työvoiman vuokrausyrityksen (Team Power Europe) työntekijään soveltaa työntekijän lähettämistä koskevia...
Päätöksen antopäivä:
C-33/18 V

Sovellettava lainsäädäntö – siirtymäsäännös

V oli toiminut ennen asetuksen 883/2004 voimaantuloa 1.5.2010 itsenäisenä ammatinharjoittajana Belgiassa sekä työntekijänä Luxemburgissa. Kyse oli siten asetuksen 1408/71  14 artikla...
Päätöksen antopäivä: