Käyttöehdot ja saavutettavuusseloste

Työeläkelakipalvelu käyttöehdot

Yleistä

Työeläkelakipalvelu on Eläketurvakeskuksen omistama oikeudellisen aineiston maksuton ja osittain julkinen internet-palvelu. Työeläkelakipalvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Eläketurvakeskus. Ruotsinkielinen palvelu ei vastaa suomenkielistä palvelua.

Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivujen näkyminen riippuu vastaanottajan selaimen asetuksista.

Juridinen neuvonta ja tekstien sisällöllinen tulkinta eivät kuulu palvelun piiriin.

Rekisteröitymistä vaativa sisältö

Osa Työeläkelakipalvelun sisällöstä on vain rekisteröityneen käyttäjän käytettävissä. Palvelun rekisteröitymistä vaativa sisältö on Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten käytettävissä.

Rekisteröityminen Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi tapahtuu Arek eKVH-hallintamenettelyn mukaisesti.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos huomataan tai on syytä epäillä, että tunnukset ovat joutuneet kolmannelle osapuolelle, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa.

Työeläkelakipalvelun käyttäjäksi rekisteröitymisestä tai palvelun käytöstä ei peritä erillistä maksua.

Palvelun käyttö ja tekijänoikeudet

Työeläkelakipalvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde, Työeläkelakipalvelu, mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Eläketurvakeskuksella on yksinomainen oikeus määrätä Työeläkelakipalvelun sisältämien tietokantojen koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla niistä kappaleita ja saattamalla ne yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti 2 kohta). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista palvelua. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista Internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Osa Työeläkelakipalvelun tietokannoista sisältää myös sisällöltään tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Epäselvissä tilanteissa käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntuottajiin osoitteella palvelun palautelomakkeella

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä palveluntuottajille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Eläketurvakeskuksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa. Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjän julkaistavaksi lähettämän aineiston sisällöstä.

Eläketurvakeskuksen vastuu

Eläketurvakeskus ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Eläketurvakeskus ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Eläketurvakeskus ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelu sisältää linkkejä myös muille kuin Eläketurvakeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Eläketurvakeskus ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Eläketurvakeskus voi koska tahansa myös lakkauttaa jonkin palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille.

Eläketurvakeskuksella on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia.

Käyttäjätiedot

Käyttäjän Arekin eKVH-hallintamenettelyn kautta saatavat henkilötiedot kerätään Työeläkelakipalvelun käyttäjärekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ja tekijänoikeusasiat markkinaoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

Vastaava toimittaja

Vastaava toimittaja on Maijaliisa Takanen.

Saavutettavuusseloste

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste koskee Telp.fi-sivustoa ja se on laadittu 5.9.2023.  

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

 Tämä verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Ei saavutettava sisältö 

Tämä verkkosivusto ei ole vielä seuraavilta osin vaatimusten mukainen: 

  • (WCAG 1.3.1) Listamaista tietoa ei ole esitetty luettelona kaikissa kohdissa. Kaikkien taulukoiden sarakeotsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti.  Jotkin aktiiviset elementit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
  • (WCAG 1.4.3, 1.4.4) Paikanpitäjätekstit katkeavat, esimerkiksi Hae sisältöä -syötekentässä ja päivämääräkentässä. Paikanpitäjätekstien kontrasti ei ole riittävä.
  • (WCAG 2.4.6, 2.4.7) Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria.
  • (WCAG 2.1.2) Ruudunlukijaa käyttämällä ei pääse Chrome-selaimella hakutulosten suodatuksessa eteen- eikä taaksepäin, jos avaa jonkin suodatuksen.
  • (WCAG (2.4.1) Kaikilla sivuilla ei ole pääotsikkoa (h1).
  • (WCAG 2.4.4, 2.4.6) Joidenkin linkkien ja painikkeiden merkitys on epäselvä.
  • (WCAG 4.1.3) Ruudunlukijalla ei kuule hakukentän ehdotuksia. Suodatuksen tuloksista ei saa tietoa ruudunlukijalla.
  • (WCAG 1.1.1, 4.1.2) Kaikkia elementtejä ei lueta ruudunlukijalla, esim. kirjautuneelle käyttäjälle uudet päivitykset.
  • (WCAG 2.2.1) Kirjautuneen käyttäjän istunnon voimassaolon aikarajaa ei voi poistaa, säätää tai jatkaa.

Työeläkelakipalvelu on uudistettu kokonaan uudelle tekniselle alustalle vuosien 2021-2023 ja palvelu on julkaistu avoimeen verkkoon 11.9.2023. Uuden palvelun saavutettavuus on testattu kolmannella osapuolella huhtikuussa 2023.  

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme tai tarvitsetko etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi palvelusta sellaista sisältöä, joka ei täytä saavutettavuusvaatimuksia? Ilmoita siitä meille. Vastaamme sinulle 14 päivän kuluessa. 

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: 
saavutettavuuspalaute(at)etk.fi 

Ilmoitus valvontaviranomaiselle 

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen valvontaviranomaiselle eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000