Tervetuloa uuteen Telp.fi -palveluun

Työeläkelakipalvelu, Telp.fi, uudistui. Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelu ja Säädöspalvelu yhdistyivät Telp.fi -palveluksi.

Telp.fi on työeläkeasiantuntijoiden palvelu lainsäädännön yhtenäiseen soveltamiseen. Palvelun tuottaa Eläketurvakeskus.

Kansalaisille perustietoa työeläkkeistä ja reitin omaan työeläkelaitokseen tarjoaa Työeläke.fi.

 • Telp Default Thumbnail Image

  Tietosuojalaki

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain tarkoitus 1. mom. Tällä lailla täsmennetään ja täydennetään luonnollisten…

 • Telp Default Thumbnail Image

  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Julkisuusperiaate 1. mom. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai…

 • Telp Default Thumbnail Image

  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain tarkoitus 1. mom. Tämän lain tarkoituksena on lisätä asioinnin…

 • Telp Default Thumbnail Image

  Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Lain tarkoitus 1. mom. Tässä laissa säädetään oikeusturvan ja oikeudenmukaisen…

 • Telp Default Thumbnail Image

  Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta

  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleistä 1 § Soveltamisala 1. mom. Tässä laissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta. Kirkon eläkerahasto…