Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 2/219

2184 Hakutulos

TELK/2173/2022

Eläkkeen määrän vääristyminen

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle myönnettiin kuntoutusrahaa kuntoutustoimenpiteen ajalle 23.5.2022−23.8.2022. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusrahan määrän tarkistamista ja...
Päätöksen antopäivä:
3641:2020

Työeläke – Työkyvyttömyyseläke – Ensisijaisuusaika

Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta. A:n eläkehakemus oli tehty ennen kuin Kansaneläkelaitos oli vahvistanut sairauspäivärahan ensisijaisuusajan. A:lle ei myöskään...
Päätöksen antopäivä:
21382:2021

Työeläke – Työsuhteen päättyminen

Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2437/2022

Yrittäjän työtulo

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle on myönnetty yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus 1.8.2021 alkaen. Työtuloksi...
Päätöksen antopäivä:
22004:2021

Työeläke – Vanhuuseläke – Vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Eläkkeen määrän vääristyminen – Maksuperiaate

Asiassa oli ratkaistavana kysymys työansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle myönnettäessä henkilölle vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke. Oikeuskäytännössä edellytyksenä ansioiden kohdentamiselle on pidetty sitä,...
Päätöksen antopäivä: