Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 1/103

1024 Hakutulos

3641:2020

Työeläke – Työkyvyttömyyseläke – Ensisijaisuusaika

Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta. A:n eläkehakemus oli tehty ennen kuin Kansaneläkelaitos oli vahvistanut sairauspäivärahan ensisijaisuusajan. A:lle ei myöskään...
Päätöksen antopäivä:
21382:2021

Työeläke – Työsuhteen päättyminen

Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4...
Päätöksen antopäivä:
22004:2021

Työeläke – Vanhuuseläke – Vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke – Eläkkeen määrä – Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot – Eläkkeen määrän vääristyminen – Maksuperiaate

Asiassa oli ratkaistavana kysymys työansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle myönnettäessä henkilölle vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke. Oikeuskäytännössä edellytyksenä ansioiden kohdentamiselle on pidetty sitä,...
Päätöksen antopäivä: