Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 1/219

2190 Hakutulos

TELK/361/2024

Vanhuuseläkkeen täytäntöönpano

Eläkelaitos on 13.3.2023 annetulla päätöksellä myöntänyt A:lle vanhuuseläkkeen 14.2023 alkaen. Eläkelaitos on 19.9.2023 päivätyllä vastauskirjeellä ilmoittanut A:lle hänen olevan Yhdysvaltojen...
Päätöksen antopäivä:
1854002

Timanttiporaaja työskenteli työsuhteessa

Työnsuorittaja työskenteli timanttiporaajana työnteettäjän hankkimissa työkohteissa. Eläketurvakeskuksen mielestä työskentelyssä täyttyivät työsuhteen tunnusmerkit. Työnsuorittaja työskenteli työnteettäjän työvälineillä, eikä saadun selvityksen perusteella...
Päätöksen antopäivä:
1811105

Auton meikkaus ja pesu tapahtui työsuhteessa

Työnsuorittajan työtehtäviin kuului autojen meikkaus, pesu, sisäpuhdistus, kiillotukset, vahaukset ja renkaiden vaihdot. Laskutus työstä ja vastikkeen maksaminen laskutuspalvelun välityksellä. Eläketurvakeskus...
Päätöksen antopäivä:
1750915

Kosmetologi työsuhteessa

Työnsuorittaja työskenteli kosmetologina työnteettäjän omistamassa myymälässä kauppakeskuksessa. Työtehtäviin kuului hoitojen tekeminen asiakkaille, asiakassuhteiden hoito, asiakaspalvelu, työpisteen puhtaanapito ja muut työnteettäjän...
Päätöksen antopäivä:
C-45/22 Service fédéral des Pensions

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 55 artiklan 1 kohdan a alakohta – Erilaisten etuuksien päällekkäisyys – Päällekkäisyyttä estävien kansallisten sääntöjen soveltaminen – Perhe-eläkkeen laskeminen – Huomioon otetun etuuden tai huomioon otettujen etuuksien tai muiden tulojen määrien jakaminen etuuksien lukumäärällä – Huomioon otettujen määrien käsite

Väliaikainen versio UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto) 12 päivänä lokakuuta 2023 (*) Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004...
Päätöksen antopäivä:
TELK/969/2023

Sovellettava lainsäädäntö TyEL / YEL

X Oy haki muutosta Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen sovellettavasta eläkelaista. Päätöksen mukaan A:n työskentely X Oy:lle osapuolten välisen 20.8.2019 päivätyn sopimuksen...
Päätöksen antopäivä: