Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 1/219

2182 Hakutulos

TELK/1381/2022

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen

A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen, jolla on hylätty hänen hakemuksensa Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta hänen työskentelyynsä vuonna 2021. A vaati, että...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2173/2022

Eläkkeen määrän vääristyminen

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle myönnettiin kuntoutusrahaa kuntoutustoimenpiteen ajalle 23.5.2022−23.8.2022. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusrahan määrän tarkistamista ja...
Päätöksen antopäivä:
3641:2020

Työeläke – Työkyvyttömyyseläke – Ensisijaisuusaika

Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta. A:n eläkehakemus oli tehty ennen kuin Kansaneläkelaitos oli vahvistanut sairauspäivärahan ensisijaisuusajan. A:lle ei myöskään...
Päätöksen antopäivä:
21382:2021

Työeläke – Työsuhteen päättyminen

Kysymys siitä oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4...
Päätöksen antopäivä: