Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 1/23

229 Hakutulos

TELK/969/2023

Sovellettava lainsäädäntö TyEL / YEL

X Oy haki muutosta Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen sovellettavasta eläkelaista. Päätöksen mukaan A:n työskentely X Oy:lle osapuolten välisen 20.8.2019 päivätyn sopimuksen...
Päätöksen antopäivä:
TELK/44/2023

Lapseneläkkeen määrä

A haki muutosta eläkelaitoksen 27.10.2022 antamaan päätökseen, jolla hänelle on myönnetty perhe-eläke 1.10.2022 alkaen. Lapseneläkkeen määrä on 408,68 euroa. Laskelman...
Päätöksen antopäivä:
TELK/1381/2022

Sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen

A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen, jolla on hylätty hänen hakemuksensa Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta hänen työskentelyynsä vuonna 2021. A vaati, että...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2173/2022

Eläkkeen määrän vääristyminen

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle myönnettiin kuntoutusrahaa kuntoutustoimenpiteen ajalle 23.5.2022−23.8.2022. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusrahan määrän tarkistamista ja...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2437/2022

Yrittäjän työtulo

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänelle on myönnetty yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus 1.8.2021 alkaen. Työtuloksi...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2804/2021

Työntekijän eläkelain soveltamisalaan kuuluva työskentely

X Oy (Yhtiö) haki muutosta Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen työeläkelakien soveltamisasiassa. Päätöksen mukaan A:n työskentely Yhtiölle vuonna 2020 kuuluu työntekijän eläkelain...
Päätöksen antopäivä: