Rättspraxis

Filtrering

Sök

Sida 1/47

463 Sökresultat

TELK/1540/3002/2019

inkomster som berättigar till pension

TELK ändrade det beslut pensionsanstalten hade gett. As arbetsinkomster, sammanlagt 4 984,70 euro som betalats åt A 15.2.2019 ska hänföras till...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2789/3099/2019

förenande av stipendieperioder

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut enligt vilket pensionsanstalten inte hade försäkrat As stipendiatarbete under tiden 1.12.2018−31.12.2018. Enligt 10...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2181/3099/2019

Arbetslivspension

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut och beviljade A rätt till arbetslivspension. Enligt 53 § 1 momentet 1 punkten ArPL har en...
Päätöksen antopäivä:
TELK/62/3099/2018

försäkring på basis av stipendiearbete

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut enligt vilket hennes ansökan om försäkring på basis av stipendiearbete avslagits. A yrkade...
Päätöksen antopäivä: