Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 219/219

2190 Hakutulos

155/67

Pääasialliseen toimeentuloon riittävä ansio

X työskenteli A:n palveluksessa maaliskuusta 1962 joulukuuhun 1965. Hän ansaitsi tässä työsuhteessa noin 230 mk/kk ja työskenteli kolmena päivänä viikossa....
Päätöksen antopäivä:
10033

Rakennustyöhön liittyvä työ

Rakennustyöhön liittyvä muu kuin varsinainen rakennustyö kuuluu LEL:n piiriin silloin, kun sitä suoritetaan rakennustyön välittömässä yhteydessä. Kun yhtiön korjauspajallaan ja...
Päätöksen antopäivä:
682/65

Työeläke – Eläkkeen hakeminen – Asianosainen

Työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin, koska henkilö eläessään ei itse ollut hakenut eläkettä eikä sitä hänen puolestaan oltu hänen elinaikanaan haettu eikä leskellä...
Päätöksen antopäivä:
3963/64

Työeläke rajanveto – Tilapäinen siirto

Henkilö oli otettu pysyvään työsuhteeseen kuljetusmieheksi. Hänet oli siirretty työsuhdetta katkaisematta tilapäisesti rakennustyöhön. Koko työsuhteen katsottiin kuuluneen TEL:n piiriin. Eläkelautakunnan...
Päätöksen antopäivä:
17

Höyläämötyöntekijä

Höyläämötyöntekijä kuuluu TEL:n piiriin silloin, kun höylääminen tapahtuu muualta tuodusta puusta. Sen vuoksi työskentelyn höyläämössä, jota ei ollut tarkoitettu ainoastaan...
Päätöksen antopäivä:
1006

Metsäpalon sammutustyö

Metsäpalon sammutustyötä tekeviin oli sovellettava LEL:a, mikäli sammutusväen palkkiot perustuivat heidän kanssaan solmittuihin työsopimuksiin. Jos palkkiot perustuvat palolain 39 §:n...
Päätöksen antopäivä: