Oikeuskäytännöt

Suodatus

Hae

Sivu 3/219

2184 Hakutulos

21102:2021

Sotilaseläke – Vanhuuseläke

A oli tullut 25.8.2008 sotilasvirkaan, josta hän oli jäänyt vanhuuseläkkeelle 1.11.2019 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n YK-palvelusjaksot rauhanturvaaja- ja kriisinhallintatehtävissä...
Päätöksen antopäivä:
C-713/20 Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 3 kohdan a ja e alakohta – Jäsenvaltiossa asuva henkilö, joka on palkkatyössä toisessa jäsenvaltiossa – Vain yhden työvoiman vuokrausyrityksen kanssa tehty työsopimus tai tehdyt työsopimukset – Vuokratyötä koskevat toimeksiannot – Toimeksiantojen väliset ajanjaksot – Vuokratyötä koskevien toimeksiantojen välisinä ajanjaksoina sovellettavan lainsäädännön määrittäminen – Työsuhteen keskeytyminen

Saksassa asuva Alankomaiden kansalainen X oli 14.1.2013 alkaen ollut palkkatyössä Alankomaissa työvoiman vuokrausyrityksen kautta. Tämän yrityksen kanssa tehdyssä työsopimuksessa määrättiin, että...
Päätöksen antopäivä:
C-33/21 INAIL ja INPS

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläiset – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artiklan 5 kohta – 13 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta – Kotiaseman käsite – Lentohenkilökunta – Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella työskentelevät työntekijät – Liittymäperusteet

Tarkastuksen tehtyään Italian sosiaaliturvalaitos INSP totesi, että Bergamossa sijaitsevalla Orio al Serion lentokentällä työskentelevät 219 Ryanairin työntekijää tekivät työtä Italian...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2804/2021

Työntekijän eläkelain soveltamisalaan kuuluva työskentely

X Oy (Yhtiö) haki muutosta Eläketurvakeskuksen antamaan päätökseen työeläkelakien soveltamisasiassa. Päätöksen mukaan A:n työskentely Yhtiölle vuonna 2020 kuuluu työntekijän eläkelain...
Päätöksen antopäivä:
TELK/2006/2021

Oikeus lapseneläkkeeseen

A:n huoltajat hakivat muutosta päätökseen, jolla A:n hakemus perhe-eläkkeestä on hylätty. Päätöksen mukaan edunjättäjän kasvattilapsella A:lla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen...
Päätöksen antopäivä: