Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat

Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavio- ja periaatemuistiot
8/2023, 2/2023, 12/2022, 6/2022, 2/2022, 8/2021, 1/2020, 8/2019, 1/2019, 8/2018, 3/2017, 10/2016, 2/2016, 4/2015, 5/2007

Osaketuottokertoimen laskentamuistiot (Vuositasoisen kertoimen laskenta on muistiossa 4/VVVV vuoteen 2022 saakka ja sen jälkeen muistiossa 12/VVVV.)

1/2024, 2/2024
1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023

1/2022, 2/2022, 3/2022 , 4/2022
1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Täydennyskertoimen laskentamuistiot

1/2024 , 2/2024, 3/2024, 4/2024

1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023
1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022
1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020
1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019
1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014

Perustekoron laskentamuistiot

1/2024
1/2023, 2/2023
1/2022, 2/2022
1/2021, 2/2021
1/2020, 2/2020
1/2019, 2/2019
1/2018, 2/2018
1/2017, 2/2017
1/2016, 2/2016
1/2015, 2/2015
1/2014, 2/2014

Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskertoimen (k) laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2024.)
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskertoimien (iv) laskentamuistiot *) (Julkaistaan, kun kertoimet on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2024.)
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

*) Vuonna 2016 ei tehty iv-korotuksia. Ks. TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteiden perustelut vuodelle 2016.

Hoitokustannusosan laskennassa käytettävät suureet (Julkaistaan, kun työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on lokakuussa 2024.)
2024, 2023