Eläkekassat

Laskuperusteet eläkekassoille TyEL/TEL:n mukaista kustannusten jakoa varten
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Eläkekassan laskuperusteet TyEL/TEL:n mukaista eläketurvaa varten
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007

Yrittäjien Eläkekassa Oman, selvitystilassa, muutos työntekijän eläkelain (TyEL) perusvakuutuksen laskuperusteisiin
2015

Eläkekassan TEL-maksun korjausperuste
2007 alkaen

Apteekkien eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen perusteet
2007 alkaen, 2006

Eläkekassan YEL-osaston laskuperusteet
2020, 2019, 2018, 2016, 2007 alkaen, 2006