Eläkekassat

Laskuperusteet eläkekassoille TyEL/TEL:n mukaista kustannusten jakoa varten
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Eläkekassan laskuperusteet TyEL/TEL:n mukaista eläketurvaa varten
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007

Yrittäjien Eläkekassa Oman, selvitystilassa, muutos työntekijän eläkelain (TyEL) perusvakuutuksen laskuperusteisiin
2015

Eläkekassan TEL-maksun korjausperuste
2007 alkaen

Apteekkien eläkekassan TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen perusteet
2007 alkaen, 2006

Eläkekassan YEL-osaston laskuperusteet
2020, 2019, 2018, 2016, 2007 alkaen, 2006