Kustannustenjaon perusteet

 

Kustannustenjakoperusteissa määritellään, miten vuosittaiset kustannustenjakoselvittelyt tehdään. Kustannustenjakoselvittelyt tehdään Eläketurvakeskuksessa ja niissä muun muassa jaetaan kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Siirtymämaksun perusteissa määritellään, miten siirtymämaksu lasketaan ja maksetaan tilanteessa, kun valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia muutetaan osakeyhtiöiksi.

VEKL-perusteessa määritellään, miten valtion korvaus lasketaan ja selvitetään, kun kyse on kustannuksista koskien eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidosta tai opiskelun ajalta.

Perusteet valmistellaan kustannustenjakoryhmässä, joka koostuu eläkelaitosten, sosiaali- ja terveysministeriön ja Eläketurvakeskuksen edustajista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa perusteet.