Laskuperusteet

Laskuperusteissa määritellään, miten eläkelaitokset laskevat vakuutusmaksun ja vastuuvelan sekä eläkevastuun määrän.

Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla ja julkisten alojen eläkelaitoksilla on omat laskuperusteensa. Laskuperusteet laaditaan erikseen eri lakien mukaista toimintaa varten sekä erikseen rekisteröidyn lisäturvan mukaista toimintaa varten.

Työeläkeyhtiöiden laskuperusteet valmistellaan työeläkeyhtiöiden, Telan, sosiaali- ja terveysministeriön ja Eläketurvakeskuksen edustajista koostuvassa työryhmässä. Vastaavasti eläkesäätiöiden ja -kassojen perusteet valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön, eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Eläketurvakeskuksen ja Finanssivalvonnan edustajista koostuvassa työryhmässä. Muut yksityisten alojen erityisperusteet valmistellaan niitä koskevissa eläkelaitoksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tai antaa laskuperusteet.

Valtion eläkemaksun laskuperusteiden pääperiaatteista on säädetty valtioneuvoston asetuksella työnantajan eläkemaksun perusteista (863/2012). Keva valmistelee ja ylläpitää valtion eläkemaksun laskuperusteita, jotka valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain.

Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain KuEL-varhaiseläkemenoperusteisen maksun määrän. Kevalla on laskuperusteet, joiden perusteella varhaiseläkemenoperusteinen maksu jaetaan eri jäsenyhteisöjen osuuksiin. Kevan valtuuskunta vahvistaa laskuperusteet.

EY-eläkesiirtolain mukaisia perusteita sovelletaan, kun virkamies, työntekijä tai yrittäjä siirtyy Euroopan Yhteisöjen palvelukseen ja hänen Suomessa karttunutta eläkeoikeuttaan vastaava pääoma-arvo korkoineen siirretään Euroopan yhteisöihin. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa perusteet.