Välkommen till vår omarbetade tjänst!

Telp.fi, Arbetspensionslagar och -praxis, är en webbtjänst som hjälper arbetspensionssakkunniga att tillämpa lagstiftningen på ett enhetligt sätt. Tjänsten tillhandahålls av Pensionsskyddscentralen.

Medborgarna får grundläggande information om arbetspensionerna och hittar vägen till sin egen arbetspensionsanstalt på Arbetspension.fi