Perusteet

Laskuperusteet

Laskuperusteissa määritellään, miten eläkelaitokset laskevat vakuutusmaksun ja vastuuvelan sekä eläkevastuun määrän.Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla ja julkisten alojen eläkelaitoksilla on omat laskuperusteensa. Laskuperusteet laaditaan erikseen eri lakien mukaista toimintaa varten sekä erikseen rekisteröidyn lisäeläketurvan mukaista toimintaa varten.

Lue lisää

Kustannustenjaon perusteet

Kustannustenjakoperusteissa määritellään, miten vuosittaiset kustannustenjakoselvittelyt tehdään. Kustannustenjaonselvittelyt tehdään Eläketurvakeskuksessa ja niissä muun muassa jaetaan kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Lue lisää

Aikasarjat ja laskentamuistiot

Aikasarjoista ja laskentamuistioista löydät työeläkevakuutusmaksujen sekä laskuperuste- ja kustannustenjakoperustekertoimien aikasarjat ja kertoimien laskentamuistiot.

Lue lisää