Muut eläkelaitokset

MEL:n mukaiset vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteet ja perusteet MEL:n mukaista vastuunjakoa varten (osa linkeistä vie oikeusministeriön Finlex-palveluun)
2023 alkaen, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

MYEL:n mukaisen vakuutuksen perusteet
2023 alkaen, 2021-2021, 2020-2019, 2018-2016, 2015, 2014-2013, 2012-2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Valtion eläkemaksun laskuperusteet
2024 alkaen, 2023-2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteet (ennen vuotta 2019: varhaiseläkemenoperusteisessa maksussa noudatettavat laskuperusteet)
2024 alkaen, 2023-2019, 2018-2013, 2012-2009

Kevasta annetun lain (66/2016) 19 c §:n mukaisen tasausmaksun laskuperusteet
2023 alkaen