Yleiskirjeet

Hae
Sivu 1/205
2047 Hakutulos

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä

Yleiskirjeet

  • Ajanjaksohaulla voit hakea Yleiskirjeitä julkaisuajan mukaan.
  • Yleiskirjeet ovat Eläketurvakeskuksen suosituksia työeläkelaitoksille.
  • Yleiskirjeet on julkaistu Työeläkelakipalvelussa pdf-tiedostoina.
  • Yleiskirjeet ja tiedotteet on tarkoitettu ensisijaisesti työeläkejärjestelmän käyttöön, ja niiden tarkoituksena on edistää yksityisten alojen työeläkelainsäädännön yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa.
  • Eläketurvakeskuksen Lakiosaston tiedotteet täydentävät yleiskirjeitä.
  • Ennen vuotta 1988 julkaistut yleiskirjeet on eroteltu toisistaan ainoastaan yleiskirjeen numerolla ja vuosiluvulla.
  • Vuodesta 1988 alkaen yleiskirjeet on julkaistu aiheen mukaisina sarjoina: A-sarjassa on julkaistu työeläkelakien soveltamisohjeet, tiedoteyleiskirjeet hallituksen esityksistä ja vahvistetuista laeista, vakuutusmaksu- ja lisäetuasiat sekä vuosittaiset TEL-indeksit ja työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät. B-sarjassa on julkaistu vastuunjakoa koskevat perusteet, kertoimet ja ohjeet.

Yleiskirjeluettelo 1962 - 2005