Uutiset

Sivu 1/3

Julkisuuslain uudistuminen: lausuntokierros päättyi

Oikeusministeriön asettama työryhmä on esittänyt muutoksia julkisuuslakiin. Julkisuuslain uudistamisen tavoitteena on selkeyttää ja ajantasaistaa viranomaisten toiminnan julkisuutta sääntelevää yleislakia ja edistää yhteiskunnan avoimuutta. Työeläketoimijoiden lausunnot mietinnöstä ovat luettavissa lausuntopalvelussa.

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä