Lakimuutos sairauspäivärahakauden kuntoutustarpeen tarkistuspisteistä on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Sairausvakuutuslain muutokset uusista kuntoutustarpeen tarkistuspisteistä on vahvistettu.  1.1.2022 alkaen sairauspäivärahakauden uudet kuntoutustarpeen tarkistuspisteet ovat 150 ja 230 päivän kohdalla. 

Sairausvakuutuslakiin on lisätty uudet kuntoutustarpeen tarkistuspisteet 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalle. Muutokset ovat osa kuntoutuskomitean ehdotusten jatkovalmistelua. Asiaa koski hallituksen esitys 152/2021.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2022.