Työkyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamisen malleista on sovittu

Telp Default Thumbnail Image

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet työkyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamisen malleista osatyökyvyttömyyseläkkeessä ja täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä. Hallituksen esityksen valmistelu on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä. Lakimuutokset tulevat voimaan todennäköisesti vuonna 2022.

Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarisessa mallissa on kysymys työkyvyttömyyseläkkeen ja eläkkeensaajan ansioiden yhteensovittamisesta siten, että ansiorajan ylitys vähentäisi maksettavaa eläkettä lineaarisesti. Nykyisin eläke jää kokonaan lepäämään, jos ansiot ylittävät ansaintarajat.

STM:ssä työskentelee työryhmä, joka laatii lineaarista mallia koskevan hallituksen esityksen. Työryhmässä on jo aiemmin sovittu osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamisen mallista. Nyt myös täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja työansioiden yhteensovittamisen mallista on päästy sopimukseen.

Mallien yksityiskohtien selvittäminen jatkuu STM:n työryhmässä. Lisäksi ETK:ssa toimii valmistelun tukena taustaryhmä, jossa on edustajat eläkelaitoksista, ETK:sta, Telasta, Kelasta ja STM:stä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen mallin pääpiirteet

 • Ansaintaraja on 50 % vakiintuneista ansioista. Vähimmäisrajasta ei ole vielä päätetty.
 • Ansaintarajan ylittävät ansiot vähentävät maksussa olevaa eläkettä 50 % ylitteestä (jos työnasioita on 500 e yli rajan, eläkettä vähennetään 250 e).
 • Työansioina huomioidaan 6 kuukauden keskiansiot.
 • Eläke ja työansio eivät yhteensä saa ylittää vakiintunutta ansiotasoa (kattosääntö).
 • Kansaneläkkeeseen tulee osatyökyvyttömyyseläke työeläkkeen saajille.
 • Kansaneläkejärjestelmän täysi osatyökyvyttömyyseläke on määrältään puolet takuueläkkeestä
 • Sama malli ja rajat sekä työeläkkeissä että kansaneläkkeissä

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen mallin pääpiirteet

 • Ansaintaraja on 50 % vakiintuneesta ansiosta. Vähimmäisrajasta ei ole päätetty.
 • Jos 6 kuukauden keskiansiot ylittävät ansaintarajan, täysi eläke maksetaan osaeläkkeen suuruisena lineaarisesti yhteensovitettuna ajassa eteenpäin.
 • Täysi eläke palautetaan maksuun heti, kun 6 kk keskiansiot ovat alle 50 prosentin rajan. Työkykyarvioita ei tehdä.
 • Jos täyttä eläkettä on maksettu osaeläkkeen suuruisena yli vuoden, täysi eläke muutetaan pysyvästi osaeläkkeeksi ajassa eteenpäin.