Sairauspäivärahakaudelle ehdotetaan uusia kuntoutuksen tarkistuspisteitä

Telp Default Thumbnail Image

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairauspäivärahakaudella.  Sairauspäivärahakaudelle ehdotetaan uusia kuntoutustarpeen tarkistuspisteitä 150 ja 230 päivän kohdalle (HE 152/2021).

Sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitettäisiin jatkossa viimeistään 90 sairauspäivärahapäivän kohdalla sekä tarvittaessa 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Sairausvakuutuslain 12 luvun 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kelan tulisi jatkossa arvioida tarvittaessa vakuutetun kuntoutustarve myös 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Esitys on osa kuntoutuskomitean ehdotusten jatkovalmistelua.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Hallituksen esitys ei sisällä kuntoutuskomitean ehdotuksia Kelan ja työeläkelaitosten yhteistyöstä sairauspäivärahan tarkistuspisteiden kohdalla (komitean ehdotus 20). Kuntoutuskomitean ehdotusten valmistelu jatkuu hallitusohjelman ja Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 mukaisesti.