Kuntoutuskomitean ehdotusten valmistelu käynnistyy

Telp Default Thumbnail Image

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää vuoden 2017 kuntoutuskomitean ehdotuksiin liittyvien lakimuutosten valmistelun. Työryhmän työ alkaa marraskuussa.
 

STM on perustanut kolmikantaisen epävirallisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella kuntoutuskomitean sosiaalivakuutuslainsäädäntöön ehdottamat lakimuutokset. Kuntoutuskomitean raportissa vuodelta 2017 ehdotettiin esimerkiksi Kelan ja työeläkejärjestelmän kuntoutusyhteistyön säätämistä lakiin, joitakin tarkennuksia työeläkekuntoutusta koskeviin säännöksiin ja sairauspäivärahakaudelle uusia kuntoutuksen tarkistuspisteitä.

Osana STM:n hanketta on mahdollista selvittää myös muita sosiaalivakuutuslainsäädännön työkyky- ja kuntoutusasioihin kytkeytyviä kehittämisehdotuksia.

Tulkintaryhmä nimesi 12.11.2020 kokouksessaan eläkelaitosten ja ETK:n taustaryhmän. Taustaryhmän kautta ETK kerää eläkelaitosten näkemyksiä uudistusten toimeenpanosta. Ryhmä valmistelee myöhemmin myös muutoksiin liittyvät soveltamisohjeet.