Indextal och penningbelopp

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex fastställs för varje kalenderår utifrån förändringarna av inkomst- och prisnivån. Penningbeloppen i arbetspensionslagarna justeras med förändringen av lönekoefficienten.

Pensionsindex åren 2024 och 2023 (förändringen avkortad till två decimalers noggrannhet)

 
2024

2023
Arbetspensionsindex3037
(förändring 5,67 %)
2874
(förändring 6,80 %)
Lönekoefficient 1,637
(förändring 5,07 %) 
1,558
(förändring 3,79 %)