Samarbetsgrupper

I helheten Yhteistyöryhmät (Samarbetsgrupper) hittar du material för Pensionsskyddscentralens samarbetsgrupper för lagtillämpningen från åren 2006–2022. Samarbetsgruppernas material finns endast på finska.  Du kommer till det finskspråkiga materialet genom följande länk: Telp.fi/Yhteistyöryhmät

Från och med år 2023 har samarbetsgruppernas material inte publicerats på Telp.fi. Nytt material för samarbetsgrupperna finns i Pensionsskyddscentralens extranät.

Pensionsskyddscentralens extranät är avsett för intressegruppsarbete inom pensionssektorn. Där kommer du åt intressegruppernas gemensamma arbeten. På extranätet hittar du de arbetsytor som du har behörighet att använda. På extranätet hittar du gruppernas uppgifter, medlemmar och ansvarspersoner.