Inom EU används 24 officiella språk, av vilka finska är ett.

Den som ansöker om pension eller söker ändring får använda sitt eget modersmål eller vilket som helst av de officiella EU-språken.

Till exempel en finländare som bor i Sverige kan fylla i sin pensionsansökan antingen på finska eller på svenska eller på vilket annat som helst av EU:s officiella språk.

Mera

Enligt ett beslut av Unionens domstol (Maris C-55/77) måste medlemsstaternas myndigheter, institutioner och domstolar oberoende av annorlunda eller motstridiga bestämmelser, godkänna alla ansökningar eller andra handlingar, som gäller tillämpningen av förordningen och som är avfattade på något av medlemsstaternas officiella språk.

I Finland är pensionsanstalternas beslut och bemötanden antingen på finska eller svenska beroende på vilket språk ansökan lämnats in.

I Finland ger Pensionsskyddscentralen A1-intyget om att en person omfattas av Finlands sociala trygghet antingen på finska eller svenska beroende på vilket språk ansökan lämnats in.