Europeiska unionens domstol består av unionens domstol, tribunalen och personaldomstolen.

  • Unionens domstol motsvarar Europeiska gemenskapernas domstol som verkade innan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft (1.1.2009).
  • Unionens tribunal motsvarar gemenskapernas tidigare förstainstansrätt.

I koordineringen av den sociala tryggheten har unionens domstol en viktig ställning. Domstolen har vid flera tillfällen tagit ställning till, t.ex. vilken nationell lagstiftning som ska anses omfattas av EU-förordningen om social trygghet, och vilka socialförsäkringsförmåner som då ska betalas till de övriga EU-länderna. Unionens domstol spelar alltså en central roll vid tolkningen och utvecklingen av gemenskapsrätten.