Huvudregeln är att arbete i Finland ska försäkras i Finland

Arbetspensionslagstiftningen utgår från att arbete i Finland ska försäkras i Finland.

Arbetsgivare inom den privata sektorn är skyldiga att pensionsförsäkra sina arbetstagare enligt ArPL. Arbetstagare som omfattas av lagen om sjömanspensioner  ska försäkras enligt SjPL. Arbete inom den offentliga sektorn i Finland ska i regel försäkras enligt arbetspensionslagarna inom den offentliga sektorn.

Också utländska arbetsgivare är i princip skyldiga att pensionsförsäkra sina i Finland arbetande arbetstagare enligt ArPL.

Undantag från den finska försäkringsskyldigheten

En finsk arbetsgivare är inte skyldig att försäkra en arbetstagare som har sänts från utlandet för att arbeta i Finland om

  • något annat lands lagstiftning med stöd av EU:s förordningar om social trygghet ska tillämpas på arbetstagaren och arbetstagaren har ett A1-intyg
  • ett annat lands lagstiftning med stöd av en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet ska tillämpas på arbetstagaren och arbetstagaren har ett intyg om den tillämpliga lagstiftningen.

En utländsk arbetsgivare är inte skyldig att försäkra sina i Finland arbetande arbetstagare om

  • något annat lands lagstiftning med stöd av EU:s förordningar om social trygghet ska tillämpas på arbetstagaren och arbetstagaren har ett A1-intyg
  • ett annat lands lagstiftning med stöd av en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet ska tillämpas på arbetstagaren och arbetstagaren har ett intyg om den tillämpliga lagstiftningen
  • arbetstagaren har sänts ut från ett icke-avtalsland till Finland för högst två år
  • en arbetstagare kommer från ett icke-avtalsland för att arbeta i Finland för högst två år genom en företagsintern förflyttning och arbetsgivaren har ordnat pensionsskydd för sin arbetstagare på annat håll
  • den utländska arbetsgivaren har befriats från försäkringsskyldigheten i Finland.