Finland har överenskommelser om social trygghet med följande länder:

 • USA
 • Kanada och Quebec
 • Israel
 • Australien
 • Chile
 • Indien
 • Kina
 • Sydkorea
 • Japan

Det finns egna anvisningar för varje avtalsland.  (Internationella ärenden -> Länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet)

Utgångspunkten i överenskommelserna om social trygghet är att personen är försäkrad i endast ett land vad gäller de förmåner som överenskommelsen omfattar. Alla överenskommelser omfattar det finländska lagstadgade arbetspensionsskyddet, men det finns variationer för de andra förmånernas del.

För socialförsäkringsförmåner som inte omfattas av överenskommelserna avgörs rätten till förmånen det är fråga om enligt den nationella lagstiftningen i vardera avtalsland. För sådana här förmåners del kan en person vara försäkringsskyldig i båda länderna.

Huvudregeln i överenskommelserna är att personen omfattas av arbetslandets lagstiftning om social trygghet. Det finns ändå några undantag till den här huvudregeln gällande till exempel

 • utsända arbetstagare
 • tjänstemän
 • sjömän.