Tidpunkten då pensionsansökan blir anhängig och bekräftelse av tidpunkten

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 21.6.2007 - 12.5.2014