Tidpunkten då pensionsansökan blir anhängig och bekräftelse av tidpunkten

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 4.11.2006 - 20.6.2006