Pensionen ska sökas från pensionsanstalten med en ansökan vars innehåll har fastställts av Pensionsskyddscentralen och med uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av pensionsärendet.. Om pensionsanstalten redan har de uppgifter som behövs för att avgöra pensionsärendet, kan pensionsanstalten också avgöra ärendet baserat på en annorlunda ansökan. 

Sammandragen av de ansökningar som skapas av pensionsanstalternas elektroniska ansökningstjänster likställs med PSC/FPApa-pensionsansökningar som används av både arbetspensionssystemet och Fpa och PSC-pensions- och rehabiliteringsansökningar som endast används av arbetspensionssystemet. 

 Informationsinnehållet i gemensamma PSC/Fpa-pensionsansökningar och PSC-pensionsansökningar och rehabiliteringsansökan har uppdaterats i workshoppar för utveckling av ansökningssamarbetet under år 2019. Pensionsanstalterna ska se till att sammandrag av ansökan innehåller de uppgifter som behövs för att söka pension från FPA då ansökan används för att söka pension från FPA. 

Krav sammandrag av ansökan som skapas av pensionsanstalternas elektroniska tjänster då pension söks från FPA 

Sammandragens innehåll ska följa informationen i den gemensamma pensions- och rehabiliteringsansökan. 

Ansökan ska innehålla en identifikationskod för att visa att det handlar om en PSC/Fpa-pensionsansökan. Som identifikationskod rekommenderas att använda blankettens nummer och namn. 

I sammandrag av ansökan kan endast  de uppgifter som den sökande fyllt i visas. Information som gäller pension från FPA ska frågas av den sökande och av sammandraget ska framgå de uppgifter som behövs för att ansöka om pension från FPA.