Innehållet i och delgivningen av beslut om giltigheten hos uppgifterna om ett anställningssförhållande

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 1.1.2005 - 31.12.2006