Justering 1.1.2007 av beräkningsgrunderna, dvs. dödlighetsgrunden för tilläggspensionsskyddet enligt FöPL

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 5.1.2007 - 12.5.2014