Omräkning av tilläggsdelen enligt APL-tilläggsskyddet vid omvandling till fribrev

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 24.10.2006 - 12.5.2014