I vad har man rätt att söka ändring, när partiell ålderspension beviljas för första gången?

När partiell ålderspension beviljas för första gången, kan personen söka ändring genom besvär i följande:

 • baspensionens belopp (inom den offentliga sektorn både den normerade och den icke-normerade baspensionens belopp)
 • grunderna för baspensionen
 • den partiella ålderspensionens belopp (inklusive livslängdskoefficient och eventuell förtidsminskning och uppskovsförhöjning)
 • sparandelens belopp (inom den offentliga sektorn beräknad utifrån den baspension som används vid beräkningen av partiell ålderspension)
 • begynnelsetiden för den partiella ålderspensionen
 • avdraget för eventuella LITA-förmåner (trafikskade- och olycksfallsersättningar).

I vad har man rätt att söka ändring, när en ny partiell ålderspension beviljas?

En person kan söka ändring genom besvär i följande:

 • baspensionens belopp i fråga om justering med lönekoefficient
 • den nya partiella ålderspensionens belopp (inklusive livslängdskoefficient och eventuell förtidsminskning och uppskovsförhöjning)
 • sparandelens belopp (inom den offentliga sektorn beräknad utifrån den baspension som används vid beräkningen av partiell ålderspension)
 • begynnelsetiden för den partiella ålderspensionen
 • avdraget för eventuella LITA-förmåner (trafikskade- och olycksfallsersättningar).

Grunderna för baspensionen har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt när den partiella ålderspensionen har beviljats för första gången. I grunderna för baspensionen kan man alltså inte söka ändring genom besvär, när en ny partiell ålderspension beviljas. Endast extraordinärt ändringssökande är möjligt.

.