Fonderad del av invalidpension, fördelning av SjPL-pensionen i en SjPL-ansvarsfördelningsdel och i en SjPL-överskjutande del (LITA-samordning)

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 1.1.2006 - 31.12.2006