Fonderad del av invalidpension, APL, StPL och period med invalidpension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

Valittuna ajankohtana ei löyty voimassaolevaa sisältöä. Valitse ajankohta väliltä 1.1.2006 - 31.12.2006