Webbtjänsten Arbetspensionslagstiftningen öppnas på svenska under vintern

Telp Default Thumbnail Image

PSC:s författningstjänst öppnades 19.5.2014 på båda språken på www.saadospalvelu.fi.

Innehållet ökar successivt

På svenska kommer webbtjänsten Arbetspensionslagstiftningen först att innehålla material som handlar om försäkring och förmåner. Dessa sidor publiceras inom januari. Innehållet byggs ut steg för steg. Webbtjänsten kommer att innehålla

  • omarbetade tillämpningsanvisningar med exempel
  • direkta länkar till författningarna, rättsfallen och andra dokument med anknytning till varje dokument.
  • publikationer.

Sakkunniga inom arbetspensionssystemet har också tillgång till material som enbart är avsett att användas inom pensionssystemet. Logga in med ditt eKVH-användarnamn. De sidor som kräver inloggning kommer att finnas enbart på finska.

Författningstjänsten innehåller bl.a.

  • de uppdaterade och de upphävda författningarna om arbetspensioner
  • beräknings- och kostnadsfördelningsgrunder
  • EU-regelverk som behövs för verkställandet av arbetspensionerna
  • index och penningbelopp inom arbetspensionssystemet
  • rättspraxis.

De nya tjänsterna har avancerade sök- och filtreringsfunktioner.

Tidigare innehåll i arkivet

Den tidigare webbtjänsten Arbetspensionslagstiftningen på http://tyoelakelakipalvelu.etk.fi/ avpubliceras när de nya tjänsterna har öppnats. Innehållet i den tidigare webbtjänsten finns tillgänglig i arkivet i den nya webbtjänsten.