Vissa underhållsbidrag och underhållsstöd höjs

Telp Default Thumbnail Image

Förordningen

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit.

Underhållsbidragen höjs vid ingången av år 2007 med fem procent. Förhöjningen gäller underhållsbidrag som betalas på bestämda tider och vilkas belopp senast har fastställts genom beslut eller avtal före 1.1.2002.

Förordningen träder i kraft 1.1.2007.

Författningens nummer är

1078/2006

.

Beställning av författningstexten

Författningstexter kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.