Underhållsbidragen höjdes i början av året

Telp Default Thumbnail Image

Underhållsbidragen höjdes med 2,38 procent 1.1.2011.

Höjningen gäller alla gällande avtal om underhållsbidrag enligt lagen om underhåll för barn oberoende av vilket datum avtalen har fastställts.

Höjningen grundar sig på lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (

583/2008

).

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner på finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbplats

www.riksdagen.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.