Stadfästa lagändringar om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottare

Telp Default Thumbnail Image

Den stadfästa lagen

Lagen om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottare har stadfästs i enlighet med regeringens proposition. Genom lagen höjs bl.a. den nedre gränsen för skyldigheten att försäkra idrottare till beloppet 9 600 euro och förbättras grenförbundens rätt att få information.

Regeringens proposition (

RP 237/2006 rd

) om saken har redogjorts för i ett tidigare

meddelande

.

Lagen träder i kraft 1.1.2007.

Den stadfästa lagen

1143/2006

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.