Regeringen föreslår en ändring av beräkningsregeln för bosättningstid för folkpension

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådet överlämnade 24.5.2012 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 § i folkpensionslagen och av 5 § i lagen om garantipension (

RP 49/2012

).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den tid som en person har bott i Finland och samtidigt fått pension från utlandet ska i fortsättningen beaktas vid beräkning av folkpensionens belopp. Rätt till folkpension och folkpensionens belopp beror på bosättningstiden i Finland. Hittills har till och med en liten pension som betalats från utlandet kunnat hindra tillväxten av den tid som inverkar på folkpensionens belopp.

Personer som får pension från utlandet är för närvarande i en annan ställning än personer som får pension från Finland vid beräkningen av den bosättningstid som inverkar på folkpensionens belopp. Europeiska kommissionen har gett Finland en underrättelse i frågan, och Finland har slutat att tillämpa bestämmelsen i fråga. Nu ska saken också korrigeras i lagen för att personer som är bosatta i Finland i fortsättningen ska behandlas på samma sätt i fråga om tillväxten av bosättningstiden.

Ändringen av sättet att beräkna bosättningstiden beräknas årligen beröra ca 700 pensionärer. Det folkpensionsbelopp som ska betalas till dessa personer ökar i genomsnitt 68 euro i månaden. Om en pensionär är berättigad till garantipension kommer den ökade folkpensionen att på motsvarande sätt minska garantipensionens belopp. Om pensionsinkomsterna överstiger beloppet av full garantipension, kommer en större folkpension att minska ett eventuellt bostadsbidrag.

På samma gång ska definitionen av invandrare i lagen om garantipension förtydligas.

Ikraftträdandet

Lagarna avses träda i kraft 1.7.2012.

Beställning av regeringspropositionen

Regeringspropositioner på både finska och svenska kan beställas via Oy Edita Ab:s kundtjänst per telefon 020 45005 eller per e-post:

[email protected]

. Regeringens propositioner finns också på riksdagens webbsidor på adressen

www.riksdagen.fi

.