Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Genom lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation tryggas konfidentialitet och integritetsskydd vid elektronisk kommunikation. Reglerna för hantering av konfidentiella identifierings- och lokaliseringsuppgifter klarläggs. Även problem med skräppost och virus förhindras med nya medel.

Lagen trädde i kraft 1.9.2004.

Under riksdagsbehandlingen gjordes flera ändringar i lagtexten.

Regeringens proposition om lagändringen

RP 125/2003 rd

Den stadfästa lagen

516/2004

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.