Lagen om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar år2008

Telp Default Thumbnail Image

Lagen om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Då man vid beräkningen av storleken på dagpenning eller motsvarande förmån skall beakta personens arbetsinkomster eller försäkringslön, skall år 2008 från dessa arbetsinkomster eller från förmån som utbetalas avdras 4,44 procent.

Närmare bestämmelser om beaktandet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om olika förmånsslag utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Författningarna träder i kraft 1.1.2008.

I ärendet gäller regeringens proposition

RP 87/2007 rd

.

Den stadfästa lagens nummer är

1344/2007

.

Förordningarnas nummer är

1349/2007-1351/2007

.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.