Lagarna om en nivåförhöjning av folkpensionen har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Stadfästa lagar

Lagarna om en nivåförhöjning av folkpensionen har stadfästs i enlighet med regeringens proposition. Enligt lagarna görs en nivåförhöjning på fem euro till folkpensionen. En lika stor nivåförhöjning görs också till efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det särskilda stödet för invandrare, pensionsstödets folkpensionsdel för långtidsarbetslösa, avträdelsestödets kompletteringsdel och generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. Nivåförhöjningens storlek fem euro har beräknas enligt nivån för folkpensionsindex år 2005.

Storleken på pensionsinkomstavdraget i statsbeskattningen och på pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen fastställs på basis av den fulla folkpensionens belopp. Nivåförhöjningen av folkpensionen höjer således också beloppet på det pensionsinkomstavdrag som görs i statens inkomstbeskattning och i kommunalbeskattningen.

Lagarna träder i kraft 1.9.2006.

Regeringens proposition om detta (

RP 124/2005 rd

) har redogjorts för i ett tidigare publicerat

meddelande

.

De stadfästa lagarna har nummer

940/2005 – 945/2005

.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.