Lagändringen om överföring av pensionsrätt mellan arbetpensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Den stadfästa lagen

Lagen om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i och Europeiska gemenskapernas pensionssystem har stadfästs. Vid riksdagsbehandlingen gjordes en närmast teknisk justering i lagen.

I den stadfästa lagen beaktas ändringarna i den personalförordning som tillämpas på tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den arbetspensionsreform som trädde i kraft i början av år 2005. Till lagen fogades också bestämmelser om undanröjande av beslut som gäller den pensionsrätt som överförs och finansieringsandelarna.

För regeringens proposition (

RP 63/2006 rd

) om saken har redogjorts i ett tidigare

meddelande

.

Lagen träder i kraft 1.1.2007.

Den stadfästa lagen

687/2006

.

.

Beställning av regeringspropositionen och författningstexten

Författningstexter och regeringspropositioner beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns på riksdagens webbsidor

www.riksdagen.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.

.