Lagändringarna om arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet och förvaltning har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ja hallintoa koskevat lait on vahvistettu. Laeilla muutetaan eläkelaitosten toimintapääomaa, vastuuvelkaa, vakavaraisuusrajan laskemista, vastuuvelan kattamista sekä hallintoa koskevia säännöksiä. Lisäksi laeilla muutetaan Vakuutusvalvontaviraston valvonta- ja tarkastustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä mm. siten, että eläkesäätiöiden ja -kassojen valvontatehtäviä ei voida enää siirtää Vakuutusvalvontavirastolta Eläketurvakeskukselle.

Eduskuntakäsittelyssä osa lakiehdotuksista muuttui esitetystä. Lakeihin tehtiin joitakin täsmennyksiä sekä lakiteknisiä ja terminologiaan liittyviä tarkennuksia.

Asiaa koskevista hallituksen esityksistä (

HE 76/2006 vp

,

HE 77/2006 vp

,

HE 78/2006 vp

ja

HE 79/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Lait tulevat voimaan 1.1.2007.

Vahvitettujen säädösten numerot ovat

1114/2006 – 1124/2006

ja

1125/2006 – 1128/2006

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.