Försäkringsavgifterna

Telp Default Thumbnail Image

År ArPL 1) ArPL arbetstagarens andel 2) SjPL SjPL arbetstaga-

rens andel 3)
FöPL/LFöPL
före 53 års ålder minst 53 års ålder före 53 minst 53
2014

23,6

5,55

7,05

22,8

11,4

23,30

24,80

2013 (*)

23,2

22,8

5,15

6,50

22,6

11,3

22,50

23,85

2012 (*)

22,8

5,15

6,50

22,4

11,2

22,50

23,85

2011 (*)

22,4

22,1

4,7

6,0

22,2

11,1

21,6

22,9

2010 (*)

22,0

21,6

4,5

5,7

22

11

20,8

22,4

2009(*)

22,0

21.3

4,3

5,4

22

11

20,6

21,9

2008(*)

21,8

21,1

4,1

5,2

22

11

20,6

21,7

2007(*)

21,6 21,1

4,3

5,4

22

11

20,8

21,9

1) Den i tabellen beräknade genomsnittliga försäkringsavgiften enligt ArPL innehåller en arbetsgivarspecifik gottgörelse från tilläggsförsäkringsansvaret.

2) Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift ingår i ArPL-försäkringsavgiften.

3) Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift ingår i SjPL-försäkringsavgiften.

4) Företagare som för första gången inleder företagsverksamhet enligt FöPL kan få 22 % rabatt på försäkringsavgiften under de 48 första månaderna. Om den första företagarperioden fortgår en kortare tid än 48 månader, får företagaren på begäran rabatten för den resterande tiden under en andra företagarperioden. De företagare som inlett en företagarperiod före 2013  får fortfarande den tidigare rabatten på 25 procent om företagarperioden fortsätter. De influtna FöPL-avgifterna motsvarar uppskattningsvis 21,9 procent av FöPL-arbetsinkomstsumman år 2014.

5) LFöPL-försäkringsavgiften beräknas utgående från den försäkrades personliga LFöPL-arbetsinkomst. Avgiftsprocenten är beroende av åldern och arbetsinkomsten. År 2014 är försäkringsavgiften för dem som inte fyllt 53 år 12,5820 procent av arbetsinkomsten upp till 26 031,02  euro. Avgiften stiger enligt en glidande skala mellan arbetsinkomster från 26 031,02  euro till 40 905,96 euro. För arbetsinkomst som överstiger 40 905,96 euro är avgiften 23,30 procent. För dem som har fyllt 53 år är motsvarande procentsatser 13,3920 och 24,80. Den genomsnittliga avgiften bland LFöPL-försäkrade år 2014 är ca 13,4 procent för lantbruksföretagare och 12,9 procent för stipendietagare.

(*)År 2013 beaktas en temporär rabatt på 0,4 procentenheter för alla avtalsarbetsgivare i ArPL-avgiften. Åren 2007-2011 har en temporär rabatt beaktats i ArPL-avgiften. Rabatten är 0-0,6 procentenheter år 2007, 0 – 1,0 procentenheter år 2008, 0 – 1,0 procentenheter år 2009, 0 – 0,5 procentenheter år 2010 och 0-0,5 procentenheter år 2011. Den genomsnittligia ArPL-avgiften är således 21,1 % för år 2007, 21,1 % för 2008, 21,3 % för 2009, 21,6 % för 2010 och 22,1 % för år 2011 och 22,8 % för år 2013.


Tidpunkter då försäkringspremierna för år 2007 har fastställts: 18.12.2006 SjPL, 20.12.2006 ArPL.

År APL 1) KAPL KoPL APL-KAPL-KoPL arbetstagarens andel 2) SjPL SjPL arbetstagarens andel 3) FöPL/LFöPL 4)
före 53 års ålder efter 52 års ålder före 53 års ålder efter 52 års ålder
2006(***)

21,6 21,2

22,5

20,3

4,3

5,4

22

11

20,8

21,9

2005

21,6

22,7

19,6

4,6

5,8

22

11

21,4

22,6

2004

21,4

22,4

18,6

4,6

4,6

21

10,5

21,4

21,4

2003

21,4

22,2

17,8

4,6

4,6

21

10,5

21,4

21,4

2002

21,1

21,8

17,3

4,4

4,4

20

10

21,1

21,1

2001

21,1

21,8

17,0

4,5

4,5

20

10

21,0

21,0

2000

21,5

22,2

17,0

4,7

4,7

20

10

21,0

21,0

1999

21,5

22,2

16,0

4,7

4,7

20

10

21,0

21,0

1998

21,5

22,2

16,0

4,7

4,7

19

9,5

21,1

21,1

1997

21,2

22,2

15,0

4,5

4,5

19

9,5

20,7

20,7

1996

21,1

22,2

15,0

4,3

4,3

18

9

20,4

20,4

1995

20,6

21,8

15,0

4,0

4,0

18

9

20,2

20,2

1994

18,6

19,8

14,0

3,0

3,0

18

9

19,4

19,4

1993

18,5

19,8

14,0

3,0

3,0

18

9

18,2

18,2

1992

14,4

15,7

12,0

0

0

16

8

16,9

16,9

1991 (**)

16,9 13,3

19,0 13,3

14,0 13,3

0

0

16

8

16,9

16,9

1990 (**)

16,9 13,3

19,0 13,3

15,0 13,3

0

0

16

8

16,9

16,9

1989 (**)

14,9 9,8

17,0 9,8

14,0 9,8

0

0

16

8

14,9

14,9

1988 (**)

13,8 8,8

15,0 8,8

14,0 8,8

0

0

14

7

13,8

13,8

1987 (**)

13 8,1

14,0 8,1

13,4 8,1

0

0

14

7

13,0

13,0

1986 (**)

12,2 7,3

13,2 7,3

12,6 7,3

0

0

14

7

12,2

12,2

1985 (**)

11,5 6,7

12,6 6,7

0

0

0

14

7

11,2

11,2

1984 (**)

11,1 6,4

12,7 6,4

0

0

0

14

7

10,7

10,7

1983 (**)

11,1 6

12,3 6

0

0

0

14

7

11,1

11,1

1982

12,4

12,3

0

0

0

14

7

12,6

12,6

1981

13,3

13,3

0

0

0

14

7

13,0

13,0

1980

13,3

13,3

0

0

0

12

6

13,0

13,0

1979

11,7

11,7

0

0

0

12

6

12,0

12,0

1978

10,0

11,0

0

0

0

12

6

12,0

12,0

1977

12,0

12,0

0

0

0

12

6

12,0

12,0

1976

9,9

10,0

0

0

0

10

5

9,9

9,9

1975

7,9

10,0

0

0

0

10

5

7,9

7,9

1974

6,9

8,0

0

0

0

8

4

6,9

6,9

1973

6,4

7,0

0

0

0

8

4

6,3

6,3

1972

6,1

6,0

0

0

0

8

4

6,0

6,0

1971

5,65

6,0

0

0

0

8

4

5,6

5,6

1970

5,15

5,0

0

0

0

8

4

5,0

5,0

1969

5,15

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1968

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1967

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1966

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1965

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1964

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1963

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1962

5,0

4,5

0

0

0

8

4

0

0

1) Den i tabellen beräknade genomsnittliga försäkringsavgiften för APL-minimiskyddet innehåller en arbetsgivarspecifik gottgörelse från tilläggsförsäkringsansvaret.

(***) År 2006 innehåller APL-försäkringsavgiften en temporär rabatt som är 0?0,6 procentenheter. Den debiterade genomsnittliga APL-avgiften är då 21,2 %.

(**) Åren 1983 – 1991 debiterades en rabatterad försäkringsavgift för personer under 24 år.

2) Arbetstagares arbetspensionsavgift ingår i APL-, KAPL- och KoPL-avgifterna. Från ingången av år 2005 var försäkringsavgiften för personer under 53 år mindre än för 53 år fyllda.

3) Arbetstagares arbetspensionsavgift ingår i SjPL-försäkringsavgiften.

4) Sedan ingången av år 2005 skiljer sig försäkringsavgiften för personer under 53 år från avgiften för 53 år fyllda.

Syftet med de lagstadgade arbetspensionsförsäkringsavgifterna är att bekosta förmåner som är avsedda att trygga en skälig utkomst för arbetstagare och företagare under pensioneringstiden. Arbetsgivarna och företagarna betalar försäkringsavgifterna till arbetspensionsanstalterna. Sedan början av år 1993 har arbetstagarna inom APL-, KAPL- och KoPL-branscherna själva betalat en del av försäkringsavgifterna. Inom SjPL-branscherna har arbetstagaren betalat en del av försäkringsavgiften sedan början av år 1962. Staten deltar i finansieringen av pensioner som tjänats in i branscher som omfattas av sjömanspensionslagen och företagarnas pensionslagar. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer försäkringsavgiftsprocenterna årligen.


Detaljerade uppgifter om ArPL-försäkringsavgifterna

år Återbäring (i snitt) Avtalsarbetsgivare i snitt) 1)

Lönesumma

Tillfälliga arbetsgivare
Under

1 500 000 €
1 500 000 –

24 000 000 € (**)
Över

24 000 000 € (**)
2014

0,4

24,2

24,2

24,2

24,2

2013 (*)

0,4

23,4

23,4

23,4

23,8

2012 (*)

0,3

23,3

23,3

23,3

23,3

2011 (*)

0,4

22,5

22,5-23,0

23,0

23,0

2010 (*)

0,3

21,8

21,8-22,4

22,4

22,4

2009 (*)

0,3

21,4

21,4-22,4

22,4

22,4

2008 (*)

0,5

21,4

21,4 – 22,4

22,4

22,4

2007 (*)

0,4

21,44

21,44 – 22,04

22,04

22,04

1) Siffrorna innehåller inte arbetsgivarspecifik återbäring ur tilläggsförsäkringsansvaret. Lönesummorna anges på 2004 års nivå.

(*) I ArPL-avgiften för år 2013 beaktas en temporär rabatt, som är 0,4 procentenheter för alla avtalsarbetsgivare.

I årens 2007-2011försäkringsavgift för avtalsarbetsgivare har den temporära ArPL-avgiftsrabatten beaktats: 0 – 0,6 procentenheter år 2007, och 0 – 1,0 procentenhet år 2008, 0 – 1,0 procentenhet år 2009, 0-0,6 procentenheter år 2010 och 0-0,5 procentenheter år 2011..

(**) Avgiftens omkostnadsdel, som är beroende av lönesumman, motsvarar det största värdet. Om företagets eller koncernens utbetalade lönesumma är försäkrad i samma försäkringsbolag, och summan överstiger 5 miljoner euro, är omkostnadsdelen mindre ju större lönesumman är.

När lönesumman överstiger 1 500 000 euro inverkar också arbetsgivarens egna invalid- och arbetslöshetsfall på avgiftens storlek. Lönesummans gräns 1 500 000 euro anges enligt 2004 års nivå.


Detaljerade uppgifter om APL-försäkringsavgifterna

År Gottgörelse (i snitt) Småarbetsgivare 1) Storarbetsgivare (i snitt) 1)
2006

0,5

21,5

21,6 (20,7- 23,0) (*)

2005

0,3

21,9

21,9 (19,75 – 23,3)

2004

0,2

21,59

21,6 (16,9 – 24,0)

2003

0,2

21,52

21,6 (15,4 – 25,7)

2002

0,6

21,72

21,7 (15,5 – 26,0)

2001

0,8

21,8

22,0 (15,7 – 27,7)

2000

0,6

22,0

22,2 (16,3 – 27,5)

1999

0,7

22,1

22,3 (15,1 – 29,0)

1998

0,4

21,8

22,0 (14,5 – 30,7)

1997

0,2

21,3

21,5 (14,0 – 29,8)

1996

0,2

21,1

21,4 (13,6 – 29,6)

1995

0,2

20,7

20,9 (13,1 – 28,9)

1994

0,2

18,7

10,4 – 26,6

1993

..

18,6

13,1 – 25,9

1992

..

14,3

9,0 – 22,1

1991

..

17,2

14,5 – 23,3

1990

..

17,2

14,5 – 23,3

1989

..

15,6

13,2 – 20,4

1988

..

14,7

12,3 – 17,7

1987

..

14,0

11,6 – 16,9

1986

..

13,2

10,9 – 16,2

1985

..

12,6

10,4 – 15,9

1984

..

12,1

9,9 – 15,68

1983

..

11,9

..

…Uppgift saknas.

1) Procenttalen innehåller inte arbetsgivarspecifik gottgörelse ur tilläggsförsäkringsansvaret.

(*) I 2006 års försäkringsavgift för storarbetsgivare har inte den temporära APL-premierabatten på 0,6 procentenheter beaktats.