Förordningen om verkställigheten av utkomstskydd för arbetslösa har ändrats

Telp Default Thumbnail Image

Förordning

Statsrådet har utfärdat en förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I förordningen stadgas bl.a. om uppfyllnaden av arbetsvillkoret i vissa branscher med exceptionella arbetstidsarrangemang. I hemarbete i anställningsförhållande, i skapande och framställande arbete samt vid idrottsverksamhet ändras uppfyllanden av arbetsvillkoret så att detta motsvarar det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa sedan början av år 2007 sättet för fastställande av minimiinkomsterna i euro.

Förordningen trädde i kraft 1.1.2007.

Författningens nummer är (

1417/2006

).

Beställning av författningstexter

Författningstexter kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.